Đăng ký thương hiệu độc quyền: “chiếc áo giáp” giúp bảo vệ thương hiệu

Xây dựng và phát triển thương hiệu là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có được lợi thế cạnh tranh và chỗ đứng trong lòng khách hàng. Một trong những hoạt động cần làm để bảo vệ thương hiệu không thể bỏ qua đó chính là công việc đăng ký thương hiệu độc quyền.