Bài học xây dựng thương hiệu cá nhân từ Steve Jobs – Marketing AI

Steve Jobs biến Apple thành một thương hiệu nổi tiếng bậc nhất trong ngành công nghệ thiết bị di động. IPod và iPhone mang tính biểu tượng và mang tính biểu tượng của sự đổi mới công nghệ, trong khi logo quả táo khuyết của Apple rất đơn giản, hiệu quả và có thể nhận ra ngay lập tức. Nhưng Jobs không chỉ là một thiên tài trong xây dựng thương hiệu của công ty, ông còn là một bậc thầy cách xây dựng thương hiệu cá nhân.