Google mang kết quả tìm kiếm đến với cuộc sống bằng các hình ảnh 3D sống động –

Tiềm năng của thực tế ảo tăng cường (AR) chính là cho phép người thiết kế khả năng tích hợp các đối tượng kỹ thuật số vào thế giới thực. Từ đó cung cấp một góc nhìn mới về sự vật sự việc quen thuộc, đồng thời giúp nhà sáng tạo bối cảnh hóa tốt hơn các đối tượng – cụ thể là các sản phẩm mà khách hàng mong muốn mua trực tuyến. Google hiểu rõ điều này, và đang ngày càng trở nên tiến bộ hơn trong việc ứng dụng AR và những hình ảnh 3D vào những kết quả tìm kiếm.