Thực Phẩm Chức Năng Và Sự Đón Nhận Của Người Tiêu Dùng

Có mặt tại Việt Nam từ đầu những năm 2000, trải qua mười mấy năm, ngày nay thực phẩm chức năng đã có những bước phát triển vượt bậc tại Việt Nam. Với con số hàng ngàn doanh nghiệp với các loại sản phẩm vô cùng đa dạng, có thể nói, đây là một lĩnh vực vô cùng tiềm năng chưa thể khai thác hết.