Facebook cập nhật thuật toán mới trên nguồn cấp dữ liệu để giảm thiểu các vấn đề liên quan tới sức khỏe

Dễ dàng nhận thấy Marketing trên mạng xã hội, những nội dung tập trung vào sự phù phiếm luôn dễ tạo được sự thu hút, những thương hiệu quảng cáo các sản phẩm giảm cân kì diệu, những phép màu mang lại cho sức khỏe một cách rẻ tiền nhanh chóng tìm được chỗ đứng trên Facebook. Không có gì ngạc nhiên khi những sản phẩm siêu thực, kém an toàn này lại đang xuất hiện đầy rẫy trong các quảng cáo khác nhau. Vì ký do đó, Facebook cập nhật thuật toán mới trên nguồn cấp dữ liệu để giảm thiểu các vấn đề liên quan tới sức khỏe.