5 Cách thu hút khách hàng bằng những “tuyệt chiêu” độc đáo

Thị trường ngày nay rất khó khăn để thu hút khách hàng mua hàng, mà trong khi có vô số những thương hiệu cạnh tranh. Vì vậy những cách thu hút khách hàng hiệu quả là bài toán đặt ra cho marketer để thu về hiệu quả tốt nhất. Hãy cùng xem những tuyệt chiêu độc đáo dưới đây để thu hút khách hàng cho bạn.