Thống kê số liệu chỉ tiêu đánh giá email marketing của MailChimp năm 2018

Có rất nhiều số liệu trong các báo cáo miễn phí của MailChimp về email marketing nhưng chưa chắc bạn có thể tự so sánh các thống kê của doanh nghiệp với các công ty khác cùng ngành. Công ty như bạn mong đợi tỷ lệ mở như thế nào? Có bao nhiêu thư bị trả lại? Tỷ lệ hủy đăng ký nhận email như nào? Để trả lời các câu hỏi trên thì cần đặt vào trong nhiều trường hợp để có câu trả lời khách quan nhất.