Nghiên cứu về thống kê và xu hướng thiết kế quảng cáo Banner năm 2018 (phần I)

Kể từ ngày đầu Internet phát triển, quảng cáo Banner luôn được xem xét và khai thác như một hình thức quảng cáo hiệu quả nhất cho các Marketer có nhu cầu đưa sản phẩm hoặc dịch vụ tiếp cận với khách hàng của họ. Tuy nhiên, mọi ngành công nghiệp luôn phát triển và thích nghi với thị trường dựa trên thái độ của khách hàng và các xu hướng hiện tại. Hãy cùng MarketingAI tìm hiểu những thông tin dưới đây về quảng cáo hiển thị trong năm 2018 thông qua Phần I của bài viết: