Thông Điệp Trong Những Câu Chuyện PR

Thông điệp là một biến quan trọng nhất để xây dựng câu chuyện truyền thông, PR. Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau làm rõ 3 câu hỏi: Thông điệp trong PR là gì? Thông điệp nên xuất hiện như thế nào trong PR và Tại sao cần phải có thông điệp? Bên cạnh đó, với 3 cách xây dựng thông điệp mà MarAI chia sẻ, hi vọng bạn sẽ áp dụng thành công với doanh nghiệp của mình.