Động thái mới từ Facebook: API “Thông báo một lần” được thêm vào Messenger cho doanh nghiệp

Trong tuần vừa qua, Facebook đã ra mắt API ‘One-Time Notification’ (thông báo một lần) cho các doanh nghiệp trên Messenger. Tính năng này ra đời nhằm thay thế cho luật 24+1 trong gửi tin, luật này nhằm bảo vệ người dùng tránh việc bị spam không mong muốn khi hết thời gian tương tác. ‘One-Time Notification’ sẽ cho phép các thương hiệu liên hệ lại với khách hàng tiềm năng cùng các cập nhật liên quan đến sở thích của họ.