Khám phá thói quen sử dụng phương tiện truyền thông của người tiêu dùng Việt

Dự báo cuối năm 2017 từ GroupM dự đoán đến cuối năm 2018, các công ty ở Việt Nam sẽ dành khoảng 68 nghìn tỷ đồng dành cho quảng cáo truyền thông. Nghiên cứu toàn cầu từ Kantar Worldpanel cho thấy tác động trung bình của chiến dịch truyền thông trong việc nâng cao 4,5% tổng doanh số của thương hiệu FMCG trong một chiến dịch. Doanh nghiệp cần tận dụng tối đa bất kỳ đầu tư truyền thông nào bắt đầu bằng việc lập kế hoạch cẩn thận và nhắm chính xác đối tượng mục tiêu, có thể là người mua sắm tiềm năng mới hoặc người mua hàng hiện tại muốn tăng mức độ trung thành của họ.