Một số lưu ý để thiết kế Slide bản thuyết trình thu hút người nghe

Những người sáng lập, chủ doanh nghiệp, Freelancer, Agency thường phải tạo Presentation (bản thuyết trình) để giới thiệu và trình bày về doanh nghiệp/công việc của mình cho khách hàng tiềm năng. Nhưng không phải tất cả các bản thuyết trình đều được tạo ra giống nhau. Một bài thuyết trình trực quan có thể có ảnh hưởng mạnh đến xu hướng của khách hàng hoặc nhà đầu tư của bạn.