Văn hoá doanh nghiệp là “vũ khí” để chinh phục thị trường?

Trong xã hội hiện đại ngày nay, bên cạnh việc tạo ra lợi nhuận và chỗ đứng trên thị trường, một phần không thể thiếu đó chính là xây dựng văn hoá doanh nghiệp để có được “hậu phương” một cách vững chắc nhất. Việc tạo nên một nền tảng cho doanh nghiệp phải có sự hiểu biết về văn hoá kinh doanh bản địa kết hợp với xu thế toàn cầu hoá. Điều này có thể giúp các doanh nghiệp không chỉ ở Việt Nam mà quốc tế chinh phục thị trường một cách tốt nhất.