Thị trường Digital Marketing Việt Nam biến động thế nào nửa đầu năm 2018

Xã hội Việt Nam được nhận định có sự thay đổi lớn và phát triển nhanh của môi trường Digital Marketing. Càng ngày có càng nhiều nền tảng hỗ trợ được mở ra cho doanh nghiệp, thị trường Digital Marketing nửa đầu 2018 tại Việt Nam có nhiều sự biết động, có ảnh hưởng nhất định đến doanh nghiệp. Vậy những ảnh hưởng đó tác động như thế nào đến các thương hiệu?