Takeaway.com chi ra 10 tỷ USD mua lại Just Eat để đổi ngôi trong thị trường cung cấp thực phẩm trực tuyến

Thị trường cung cấp thực phẩm trực tuyến tại nhiều quốc gia trên thế giới, nhất là Châu Âu đang có sự thay đổi mạnh mẽ. Cụ thể việc Takeaway.com chi ra 10 tỷ USD để mua lại Just Eat đã làm thay đổi cục diện trong ngành này. Uber Eats trước đó nắm rất nhiều thị phần tại các quốc gia như Anh, Pháp, Đức… giờ đang phải gặp sự cạnh tranh từ thương vụ sáp nhập bạc tỷ này. Cùng MarketingAI tìm hiểu xem, thương vụ này có gì đặc biệt, và cục diện thị trường cung cấp thực phẩm trực tuyến sẽ thay đổi ra sao?