Thị phần là gì? Vai trò và cách xác định thị phần tăng trưởng

Bạn hiểu nghĩa của Thị phần là gì không? Tăng trưởng nhanh luôn là một trong những mục tiêu hàng đầu của đội ngũ lãnh đạo cấp cao (C-suite). Mỗi năm, các nhà quản lý doanh nghiệp cam kết với mục tiêu tăng trưởng doanh thu nhưng thực tế, không phải bộ phận nào trong doanh nghiệp cũng có sự tăng trưởng đồng đều. Dave Calhoun, cựu chủ tịch General Electric, nay là giám đốc điều hành Blackstone cho rằng, tốt hơn hết nên đầu tư gấp đôi cho phần đem về lợi ích còn hơn là cố gắng sửa chữa lỗi sai của những mảng còn lại.