Cuộc cạnh tranh giành thị phần truyền hình trả tiền tại Việt Nam

Thị trường truyền hình trả tiền tại Việt Nam là một thị trường hấp dẫn và đem lại lợi nhuận lớn cho các doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực này. Ở các nước trên thế giới việc hưởng lợi từ môi trường cạnh tranh công bằng và chính sách mở đã tạo điều kiện thuận lợi để thị trường truyền hình trả tiền phát triển.