Thấu hiểu đúng insight khách hàng bằng công nghệ AI

Tìm hiểu insight khách hàng là một trong những nỗ lực marketing hàng đầu của mọi doanh nghiệp. Mỗi thương hiệu cần có hiểu biết sâu sắc về đối tượng khách hàng mục tiêu của mình. Việc tìm hiểu đúng insight của khách hàng của giúp doanh nghiệp hiểu được nhu cầu khách hàng, từ đó có phương pháp đưa sản phẩm gần hơn đến với họ. Với sự phát triển công nghệ vượt bậc của trí tuệ nhân tạo AI (viết tắt của Artificial Intelligence), việc tìm hiểu đúng insight khách hàng sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.