Chiến lược sản phẩm: Doanh nghiệp + Người tiêu dùng = Ý tưởng lớn

Tương tác và đối thoại với người tiêu dùng là một bước đi thông minh của doanh nghiệp để tạo nên giá trị cho thương hiệu của mình. Chiến lược sản phẩm được tạo nên bằng cách đưa người tiêu dùng trở thành một phần của sản phẩm được làm ra là một hình thức rất tinh tế. Những điều này đang là xu thế, muốn trở thành thương hiệu tốt đầu tiên bạn “phải biết lắng nghe”.