Từ khủng hoảng đi lên, thành công của Pixar đem lại bài học gì?

Bạn có thể không ngờ rằng người đứng sau thành công của hãng phim hoạt hình Pixar là Steven Jobs – người sáng lập Apple. Lại càng không thể ngờ rằng hãng phim hoạt hình giành tới 16 tượng vàng Oscar từng rơi vào tình trạng khủng hoảng tưởng chừng phá sản. Thế nhưng hãy cùng nhìn những gì hiện tại ta cảm thấy thật ngưỡng mộ thành quả mà Pixar Animation Studio đạt được.