Bài học thành công trong chiến lược thâm nhập thị trường của Grab tại Việt Nam

Thâm nhập thì trường là một phương pháp Marketing giúp doanh nghiệp mở rộng khách hàng khi mà tại các thị trường cũ đã có dấu hiệu bão hòa hoặc có quá nhiều cạnh tranh. Chiến lược thâm nhập thị trường thành công sẽ kéo dài thêm vòng đời cho sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp từ đó nâng cao lợi nhuận. Một trong những thương hiệu nổi bật đã thành công với chiến lược thâm nhập thị trường quốc tế đáng chú ý đó chính là hãng dịch vụ gọi xe công nghệ Grab. Hãy cùng MarketingAI tìm hiểu Grab đã sử dụng chiến lược thâm nhập thị trường Việt Nam như thế nào để mang đến thành công trong bài viết.