Sub Domain là gì? Một số phần mềm để tìm kiếm Sub Domain cho website?

Nếu bạn biết về Domain là gì?, có lẽ bạn cũng đã từng nghe qua về Sub Domain. Sub Domain chứa rất nhiều điều phức tạp khiến chúng trở thành một thành viên duy nhất của hệ sinh thái Internet. Mặc dù bạn có thể cảm thấy tự tin về định nghĩa Sub Domain là gì, nhưng bạn có thể không nhận thức được những tác dụng của Sub Domain.