Teamwork là gì? Kiến thức hữu ích về Teamwork bạn cần biết

Teamwork là một trong những thuật ngữ cực kỳ quan trọng trong kinh doanh, cũng như văn hóa làm việc của một thương hiệu. Tuy nhiên nhiều doanh nghiệp hiện nay chưa thực sự hiểu rõ Teamwork là gì và chú trọng đến nó. Một trong những điều quan trọng quyết định thành công trong một chiến lược, đó chính là tinh thần làm việc nhóm gắn kết được với nhau. “Nếu muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì phải cùng nhau”, đây chính là một triết lý thể hiện rõ nhất cho tinh thần làm việc nhóm. Vậy còn bạn, bạn đã biết định nghĩa Teamwork là gì chưa?