[Inforgraphic]10 thành phần tạo nên chiến dịch email marketing thành công

Chiến dịch Email marketing hiện nay đang trở thành một trong những điều mà doanh nghiệp rất quan tâm. Muốn chăm sóc khách hàng tốt, muốn khách hàng biết được những thông tin sản phẩm mà doanh nghiệp bạn có, thì đội ngũ Email marketing phải chuyên nghiệp và làm việc hiệu quả. Vậy làm thế nào thể có một email marketing hoàn chỉnh gây ấn tượng đến người đọc.