Tạo lập mô hình kinh doanh hiệu quả với 7 bước

Hầu hết các doanh nghiệp đều nỗ lực cố gắng sáng tạo sản phẩm mà đôi lúc lại bỏ qua việc tạo lập mô hình kinh doanh cho doanh nghiệp. Đây là một trong những chìa khóa thành công cho doanh nghiệp bởi việc tạo lập mô hình kinh doanh song song với các nỗ lực marketing hay kinh doanh sẽ giúp doanh nghiệp có được cơ hội kinh doanh và sự phát triển bền vững hơn trong dài hạn.