Top 100 giá trị thương hiệu: Nhiều sự biến động về thứ tự xếp hạng

Top 100 thương hiệu hàng đầu năm nay thấy rõ sự tăng trưởng giá trị thương hiệu của các thương hiệu giải trí bao gồm Netflix, Amazon, Alibaba, Apple. Các hãng này đã tạo ra nửa đầu năm tăng trưởng kỷ lục trong top có giá trị thương hiệu hàng đầu, và sẽ là động thái về một năm cạnh tranh khốc liệt từ các “ông lớn”.