Marketer cần biết tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong 10 năm tới sẽ như thế nào?

Tăng trưởng kinh tế trong tương lai sẽ có tác động cực kỳ lớn đối với các ngành truyền thông, do đó, một marketer giỏi cần nắm rõ và hiểu biết về tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong thời kì mới. Trong giai đoạn 2021 – 2030, tăng trưởng kinh tế Việt Nam sẽ chịu ảnh hưởng từ xu hướng tăng trưởng kinh tế thế giới và các yếu tố tác động trong nước. Trong đó, các yếu tố thuận lợi và bất lợi đan xen nhau.