Áp dụng tâm lý học màu sắc vào content marketing như thế nào?

Hình ảnh thiết kế trong một website là một yếu tố vô cùng quan trọng, có tác động mạnh mẽ tới người dùng ghé thăm. Não bộ con người có xu hướng tiếp nhận và bị thu hút bởi những yếu tố liên quan đến thị giác nhanh hơn. Áp dụng lý thuyết tâm lý học vào marketing là điều rất cần thiết và đáng chú ý. Màu sắc – một yếu tố đáng lưu tâm trong thiết kế và marketing. Màu sắc có những “năng lực” mạnh mẽ như thế nào? Làm thế nào để ứng dụng tâm lý học màu sắc vào content marketing cho đúng và đạt hiệu quả?