Giá trị thương hiệu là gì? Doanh nghiệp cần làm gì để nâng cao giá trị thương hiệu?

Ngày nay, thương hiệu đóng một vai trò quan trọng với doanh nghiệp trong cả marketing và kinh doanh. Thương hiệu đã lớn hơn nhiều so với vai trò là một nhãn hiệu, slogan, hình ảnh hay sản phẩm của thương hiệu mà thương hiệu còn là một giá trị, một niềm tin, một sự cam kết đối với khách hàng. Vậy giá trị thương hiệu là gì và doanh nghiệp cần làm gì để nâng cao giá trị thương hiệu?