Luật an ninh mạng 2018 ảnh hưởng đến Marketing online như thế nào?

Luật an ninh mạng 2018 đã được quốc hội thông qua vào 12/06/2018. Dự thảo luận an ninh mạng này nhằm mục đích hạn chế, phòng ngừa những đối tượng kích động, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Sự kiện này gây xôn xao trên mạng xã hội hiện nay vì ảnh hưởng đến người dùng, nhất là doanh nghiệp. Vậy luật an ninh mạng là gì? nó gây những ảnh hưởng như thế nào đến các chiến lược marketing online cũng như những người làm online marketer?

Luật An ninh mạng 2018: Digital Marketing sẽ đi về đâu?

Sau khi dự thảo Luật An ninh mạng 2018 được thông qua, cư dân mạng không hết hoang mang và đây trở thành vấn đề được tranh luận nhiều nhất. Tuy nhiên, điều này lại tác động mạnh đến những người làm Digital Marketing – những người làm việc trực tiếp với các sản phẩm của Facebook và Google. Vậy những ảnh hưởng đó sẽ “đánh” vào các chiến lược marketing của các hãng như thế nào?