Swequity: làm viral video thành công nhờ thấu hiểu insight khách hàng

Xu hướng làm viral video để quảng bá cho thương hiệu đã và đang là cơn sốt trong năm 2018. Bắt nguồn từ trào lưu sản xuất viral video về tình cảm gia đình trong dịp tết 2016 của các ông lớn Coca-Cola, Pepsi, Omo, Heineken, Neptune, Knorr,….Đến nay, các doanh nghiệp nhỏ cũng đã tập trung khai thác nội dung sáng tạo, bắt trend thông qua các chiến dịch truyền thông ý nghĩa. Swequity là một trong những thương hiệu fitness thành công trong xu hướng “quảng cáo không còn quảng cáo” này.