Youtube thêm phần “Super Stickers” cho người dùng sử dụng tính năng Super Chat

Content Creator hiện nay đang được hỗ trợ rất nhiều từ nền tảng chia sẻ video hàng đầu thế giới là Youtube. Với những sự Support rất nhiều tình thì hiện nay các công cụ từ chính nền tảng mạng xã hội này đang giúp ích rất nhiều, tạo ra một nơi mà các nhà phát triển nội dung phù hợp để phát triển những ý tưởng cá nhân. Mới đây nhất “Super Stickers” được chính Youtube phát triển và thêm vào để giúp cho người dùng đặt Title trở nên hấp dẫn và trực quan hơn cả. Cùng MarketingAI tìm hiểu xem những tính năng đó được hãng thêm vào ra sao?