Celeb là gì? Nghệ thuật sử dụng Celeb trong truyền thông

Influencer Marketing là một trong những hoạt động có xu hướng phát triển mạnh mẽ nhất trên trong những năm gần đây. Theo dữ liệu thu thập từ công cụ lắng nghe Social Heat, có đến 78% người dùng online bị ảnh hưởng từ lời khuyên của những người họ tin tưởng. Trong số Influencer, nhóm có mức độ ảnh hưởng mạnh mẽ nhất chính là Celeb. Hãy cùng MarketingAI tìm hiểu Celeb là gì và nghệ thuật sử dụng Celeb trong truyền thông với bài viết dưới đây.