Cần làm gì để quảng cáo chéo gây đột phá trong việc quảng bá sản phẩm

Quảng cáo chéo (Cross-promotion) hiện đang là một xu thế hấp dẫn đối với các kênh digital marketing. Các công ty phải có một chiến lược gắn kết và thúc đẩy mỗi kênh để đạt được cùng một mục tiêu và tạo ra cú hích mạnh, lan truyền rộng vào cộng đồng. Đó hiện như là cách kết nối dùng cùng một câu chuyện theo nhiều cách khác nhau để “chạm” tới khách hàng.