Ma Trận Ansoff Là Gì? Ứng Dụng Thế Nào Để Chiếm Lĩnh Thị Trường?

Doanh nghiệp phải đứng trước rất nhiều thơi cơ, chẳng hạn như phát triển sản phẩm mới hoặc mở rộng thị trường. Nhưng làm thế nào để bạn biết cái nào sẽ hoạt động tốt nhất cho tổ chức của bạn? Ma trận Ansoff là một công cụ chiến lược tuyệt vời giúp bạn xác định chiến lược tăng trưởng cho doanh nghiệp của mình.