7 công cụ giúp bạn tìm kiếm Influencer hiệu quả trên mạng truyền thông xã hội

Sử dụng Influencer trong các chiến dịch Marketing được xem là một trong những hoạt động có xu hướng phát triển mạnh mẽ nhất trên Digital Marketing những năm gần đây. Theo dữ liệu thu thập SocialHeat, có đến 78% người dùng bị chi phối và tâm lý bị ảnh hưởng bởi những lời khuyên từ những Influencer – những người có tầm ảnh hưởng nhất định trong xã hội. Chính vì vậy, Influencer được xem là uy tín và chất lượng để điều hướng dư luận, tác động và làm thay đổi hành vi mua sắm của người tiêu dùng. Tuy nhiên, không phải lúc nào các thương hiệu cũng thu thập đủ thông tin để lựa chọn đúng Influencer phù hợp với nhãn hàng hoặc gặp khó khăn trong việc đánh giá chính xác mức độ hiệu quả của Influencer đối với từng chiến dịch quảng bá thương hiệu dẫn đến nhiều quyết định cảm tính, lãng phí ngân sách mà kết quả lại không được như mong đợi.