Social Listening là gì? Chân trời mới cho người làm Social Media

Social Listening là gì? Social media ngày càng trở nên quan trọng trong việc tạo ra một trải nghiệm đáng nhớ cho khách hàng và tạo nên quá trình mua hàng. Các nhà marketer đang sử dụng một công cụ rất mới là Social Listening để giúp họ hoạch định chiến lược, thu thập data. Vậy bạn có biết Social Listening là gì? Cùng tìm hiểu về công cụ Social Listening với MarketingAI dưới đây!