7 Công Cụ Digital Marketing Hiệu Quả Cho Marketers 2022

Digital marketing là các hoạt động marketing sản phẩm hay dịch vụ có sử dụng công nghệ số (digital) để tiếp cận và giữ khách hàng. Đặc điểm khác biệt nhất của digital marketing so với marketing truyền thống chính là việc sử dụng các công cụ số mà điển hình là Internet như một trong các công cụ digital marketing cốt lõi không thể thiếu.