Cocobay Đà Nẵng thất thủ, không thể giữ đúng lợi nhuận cam kết với khách hàng

Mới đây, chủ sở hữu dự án Cocobay Đà Nẵng là Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và Xây dựng Thành Độ thuộc Tập đoàn Empire vừa phát đi một thông báo liên quan đến việc thực hiện cam kết lợi nhuận Condotel với những khách hàng đã đầu tư vào dự án bất động sản này. Trong nội dung được phát ra, phía tập đoàn đã thừa nhận dù cho những nỗ lực rất lớn để có thể thực hiện chính xác cam kết về lợi nhuận với khách hàng đã đầu tư vào sản phẩm Condotel tại dự án Cocobay Đà Nẵng, song họ vẫn không thể thực hiện được việc chi trả lợi nhuận cam kết như đã hứa trong hợp đồng.