Sau hàng thế kỷ, cuối cùng Facebook cũng ra mắt công cụ Clear History

Cuối cùng, sau thời gian dài như thiên thu khiến người dùng tưởng tính năng xóa lịch sử đã bị Facebook triệt tiêu, Mark quyết định gây bất ngờ cho người hâm mộ. Thay vì lấy tên Clear history bình thường như các anh em cây khế khác, Facebook đặt tên tính năng xóa lịch sử thành Off-Facebook.