SEO hình ảnh là gì? 4 điều Marketer cần biết về SEO hình ảnh trong năm 2019

Là một Marketer, bạn biết tầm quan trọng của việc sở hữu hình ảnh tuyệt vời trong nội dung trên trang web của bạn. Và để hỗ trợ điều đó, những người làm SEO cần hiểu SEO hình ảnh là gì và một số lưu ý quan trọng về Image SEO (SEO hình ảnh) để bạn có thể tối ưu hình ảnh trên Google tìm kiếm.