Cần một chút “điên” mới thành công trong định vị thương hiệu!

Định vị thương hiệu là một trong rất nhiều các mục tiêu mà các nhà quản trị hướng đến. Trong một môi trường đầy rẫy những sự cạnh tranh, cùng một sản phẩm, cùng kinh doanh một ngành hàng, việc tạo nổi bật cho thương hiệu là một điều khá khó khăn. Mỗi thương hiệu trên thị trường ngày nay đang phải tham gia cùng lúc hai cuộc chiến song song giữa khách hàng và đối thủ cạnh tranh. Vì vậy, nổ lực để khách hàng nhớ tới là điều mà thương hiệu nào cũng mong muốn.