Chiến lược Marketing của Visa: Thành công từ người dẫn đầu thị trường

Visa là một công ty tài chính đa quốc gia và nó đang mở rộng trên toàn cầu đặc biệt cho sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế. Ngày nay ngành ngân hàng đang phát triển mạnh mẽ, và sự xuất hiện của Visa tại thị trường tại nhiều nước như mối đe dọa lớn. Tại sao, Visa lại thành công như vậy? Hãy cùng tìm hiểu chiến lược Marketing của Visa có gì đặc biệt khiến hãng trở thành một công ty đại chúng như vậy.