Chiến lược đại dương xanh & những lợi ích trong công nghiệp 4.0

Chiến lược Đại dương xanh là đại diện cho một thị trường chưa được khám phá, khác với đại dương đỏ, đó là đại dương màu máu, nơi cá mập cạnh tranh bơi lội và nơi các công ty cần giải quyết lợi nhuận thấp, dựa trên sự thất bại của đối thủ cạnh tranh. Tạo ra một đại dương xanh dương ngược lại ngụ ý sử dụng sự đổi mới để thành công trong một thị trường ngay cả khi điều này đã bão hòa.
Bằng những động thái chiến lược này, giá trị được tạo ra trong công ty khách hàng và nhân viên của mình, tiếp cận nhu cầu mới và giảm cạnh tranh. Do đó, có thể thành công bằng cách mở ra cho một thị trường mới.