[Case Study] Chiến dịch tuyển dụng độc đáo Heineken Go Places

Go Places là nơi Heineken khéo léo quảng bá về thương hiệu của mình thông qua bài Online Interview Test. Trong mỗi cảnh chuyển phỏng vấn, các nhãn hàng của Brand được lướt qua một cách tinh tế, tăng độ nhận biết sản phẩm cao cho Heineken. Thông tin về độ phổ biến toàn cầu: 250 sản phẩm trên 70 quốc gia cũng được nhãn hàng đề cập.