Campaign của Oppo nhắm vào Gen Z: Khi niềm “trắc ẩn” về gia đình được đào sâu

Đề tài gia đình luôn là một khía cạnh khai thác cho các thương hiệu hiện nay tại Việt Nam, nhất là những doanh nghiệp muốn đào sâu vào cảm xúc của khách hàng. Chính vì vậy Campaign của Oppo nhắm vào Gen Z với thông điệp “thay đổi góc nhìn, bắt trọn yêu thương” tập trung vào tình cảm của tình mẫu hệ trong thời hiện đại. Oppo đã làm những gì và chiến dịch đã thành công như thế nào khi khai thác vấn đề “dễ mà khó” để chạm vào xúc cảm của khách hàng?