10 cách phân đoạn danh sách Email giúp tăng tỷ lệ mở và thu hút khách hàng

Xu hướng Marketing ngày nay đang ngày được chuyển dịch theo thời gian và hướng tới những yếu tố cá nhân hoá. Trong thị trường cạnh tranh khốc liệt, khách hàng mong đợi nhu cầu của họ được doanh nghiệp hiểu và đáp ứng kịp thời. Chính vì vậy điều này đặt ra bài toán cho các kênh Marketing bao gồm cả kênh Email Marketing. Và trong đó kỹ thuật phân đoạn danh sách email đang là kênh hiệu quả giúp các Marketer tạo ra được lượng chuyển đổi cao nhất về cho doanh nghiệp.