Một mình PR liệu có đủ cho một chiến dịch truyền thông hiệu quả?

PR đóng vai trò chính trong mọi chiến dịch truyền thông, nhưng nếu chỉ PR mà không kết hợp với những kênh marketing khác nhau thì không thể tạo nên một chiến dịch truyền thông hiệu quả. Vậy tại sao một mình PR chưa đủ để tạo nên một chiến dịch truyền thông hiệu quả? Hãy theo dõi bài viết dưới đây để đi tìm câu trả lời.