Bức tranh thương hiệu toàn diện với Báo cáo nghiên cứu Brand Audit

Nghiên cứu thị trường là bước đầu tiên và cũng là bước đi quan trọng nhất của doanh nghiệp trước khi nhà quản trị có thể lập kế hoạch Marketing và đưa ra 4P phù hợp. Một bản nghiên cứu thị trường tốt là nghiên cứu một cách khách quan, bám sát tình hình thực tế thị trường nhất bao gồm đối thủ cạnh tranh, khách hàng mục tiêu và bản thân doanh nghiệp. Tuy nhiên, không phải đơn vị nào cũng có khả năng tự nghiên cứu thị trường một cách khách quan, chính xác. Thấu hiểu nỗi lo lắng này của các doanh nghiệp, Admicro cung cấp tới các khách hàng sản phẩm Báo cáo nghiên cứu Brand Audit giúp doanh nghiệp xác định được vị thế của mình trong thị trường, hiểu rõ những điểm mạnh, điểm yếu của bản thân qua góc nhìn của khách hàng và bức tranh toàn cảnh về đối thủ cạnh tranh, xu hướng thị trường.