Quảng cáo Google AdWords cực đơn giản và hiệu quả cùng Admicro

Hầu hết mọi khách hàng ở bước đầu của giai đoạn mua sắm đều thực hiện quá trình tìm kiếm thông qua mạng Internet. Quảng cáo có ở khắp mọi nơi giúp các doanh nghiệp có tiếp xúc với các khách hàng mọi lúc, mọi nơi. Tuy nhiên, đây cũng là bài toán cho các Marketer khi lựa chọn điểm quảng cáo nào cho phù hợp với giai đoạn tìm kiếm thông tin của khách hàng. Một trong những giải pháp hàng đầu đó chính là để mọi người tìm thấy doanh nghiệp của bạn trên Google – Công cụ tìm kiếm số một hiện nay, đúng vào thời điểm họ đang tìm kiếm những gì bạn cung cấp nhờ quảng cáo Google AdWords.